Reduce Reuse Recycle

Повторно използване ,Повторно използване, Рециклиране /Reuse Reduse Recycle

Повторно използване ,Повторно използване, Рецик...

Намалете отпечатъка си върху околната среда и дайте нов живот на старите си шапки с нашата програма за рециклиране. Вие не само ще помогнете на планетата, но и ще спестите...

Повторно използване ,Повторно използване, Рецик...

Намалете отпечатъка си върху околната среда и дайте нов живот на старите си шапки с нашата програма за рециклиране. Вие не само ще помогнете на планетата, но и ще спестите...